نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

راه های ارتباطی ما

دفتر مرکزی / کارخانه: مشهد مقدس - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - خیابان اندیشه ۱۵ - واحد ۷۰۱
تلفن: ۳-۳۵۴۱۱۸۰۱-۰۵۱
فکس: ۳۵۴۱۱۹۲۷-۰۵۱
پست الکترونیک:
مدیر بازرگانی: مهندس مهدی رضایی شاندیزی rezaee@sainatec.com
ایمیل شرکت سایناتک: sainatec@sainatec.com